Start

Intelligent simulering og opplæring

Mer enn halvparten av alle IT-sikkerhetshendelser kan knyttes til brukernes handlinger.

Kontinuerlig opplæring og repetisjon

Nimblrs interaktive Micro Training omfatter alt fra Ransomware til Sikker surfing og tilpasses automatisk bedriftens eget miljø. Opplæringsmodulene bygger på mikrolæringskonseptet og er alltid kortfattede og relevante.

Zero-day-opplæring

Nimblr Security Awareness oppdateres kontinuerlig med nye Zero-Day-Classes og tilhørende simuleringer basert på dagsferske angrep og trusler. De mest akutte kunnskapshullene prioriteres automatisk for alltid å gi riktig informasjon til riktig tid.

Simulerte angrep

Nimblrs simulerte angrep bygger på tusenvis av aktuelle trusler som er analysert, bearbeidet og avverget av Nimblrs eksperter. For å gjøre simuleringene enda mer realistiske tilpasses de automatisk ved hjelp av kundespesifikke data, for eksempel navnet på bedriftens økonomisjef eller informasjon om kundens hjemmeside.

Tydelige og målbare resultater

Nimblrs unike Awareness Level gir et tydelig bilde av organisasjonens fremgang. Gjennom en avansert algoritme som sammenstiller deltakernes respons på simulerte angrep, øvelser, fullførte opplæringsmoduler m.m., beregnes både individuelt og felles Awareness Level.