Instant Learning

Instant Learning

Optimaliser læringen

Nimblr Instant Learning

For å optimalisere læringen er mange øvelsesmomenter knyttet til daglige aktiviteter og initieres ofte gjennom et simulert angrep. Med Nimblr Instant Learning får brukere som lar seg lure av et simulert angrep, umiddelbar tilbakemelding og konkrete tips til hvordan lignende angrep kan unngås i fremtiden.

Hver Instant Learning-modul er unik og tar utgangspunkt i det tilknyttede simulerte angrepet, men tilbyr også en tilhørende Micro Training for mer informasjon. På Nimblrs skybaserte plattform kan brukere når som helst og hvor som helst delta i opplæring og simuleringer via PC, mobiltelefon eller nettbrett.


La oss vise hva vi kan gjøre

På 30 minutter viser vi hvordan Nimblr Security Awareness kan øke sikkerheten til organisasjonen din.