Micro Training

Micro Training

Interaktive Security Awareness-opplæringsmoduler

Nimblrs interaktive Security Awareness-opplæringsmoduler omfatter alt fra Ransomware til Sikker surfing.

Nimblrs Micro Training tilpasses automatisk kundens eget miljø. Opplæringsmodulene bygger på mikrolæringskonseptet og er alltid kortfattede og relevante.

I praksis betyr Nimblrs Micro Training at brukeren sjelden trenger å bruke mer enn fem minutter på hvert læringsmoment. Hver interaksjon med brukeren baseres på tidligere opplæringsaktiviteter og brukerens respons på simulerte angrep. Dermed får hver deltaker en individuell opplæringsplan som leverer relevant innhold til riktig tid.

Unik tilpasning uten manuell behandling


Opplæringsmodulene tilpasses automatisk den enkelte bedrift basert på informasjonen om bedriftens IT-miljø som administratoren angir i den første konfigurasjonen av Nimblr Security Awareness. Øvelser og bilder utformes på en slik måte at brukeren for eksempel ser sin egen e-postadresse i illustrerte eksempler under mikrolæringen. Dermed blir innholdet mer relevant og troverdig for hver enkelt bruker.

Avansert pedagogikk i lettfordøyelig innpakning

Opplæringsmateriellet er nøye utviklet av IT-sikkerhetseksperter i samarbeid med pedagoger og atferdsforskere, med hovedfokus på atferdsendring. Alt innhold i Nimblr er inndelt i tre overordnede kategorier:

Fraud – Phishing, BEC, spoofing, sosial manipulering osv.
Malware – Ransomware, trojanere, skript og makroer osv.
Behaviour – Fysisk sikkerhet, passordhåndtering, håndtering av mobilenheter osv.

Hver kategori inneholder flere forskjellige Micro Trainings som prioriteres individuelt, avhengig av tidligere fullførte kurs og respons på ulike typer simuleringer. Nimblrs Micro Training oppdateres fortløpende med nytt innhold og knyttes til dagsferske simulerte angrep hentet fra virkeligheten. Helt uten manuell behandling fra kundens side.

Kompletterende opplæring i passe store doser
Deltakerne får som standard en e-postinvitasjon til en Micro Training hver måned, men hyppigheten kan justeres på organisasjonsnivå. En bruker som har klikket på en lenke i et simulert angrep, får, etter en tilpasset Instant Learning, også tilbud om å starte en Micro Training knyttet til det vellykkede simulerte angrepet umiddelbart.

Enkel tilgang fra alle enheter
Nimblrs Micro Training kan gjennomføres direkte i mobilen eller i PC-ens nettleser. Det kreves ikke påloggingsopplysninger, hver bruker identifiseres i stedet gjennom den unike lenken i e-postinvitasjonen. Alt innhold er tilgjengelig på flere språk, og Nimblr husker hvilket språk brukeren har valgt, slik at all fremtidig kommunikasjon og opplæring automatisk benytter det valgte språket.


La oss vise hva vi kan gjøre

På 30 minutter viser vi hvordan Nimblr Security Awareness kan øke sikkerheten til organisasjonen din.