Nimblr hjalp CellMark med å redusere den skadelige brukeratferden med 86 % på 5 måneder

Nimblr hjalp CellMark med å redusere den skadlige brukeratferden med 86% på 5 månader

Håkan Enhager, CIO for Cellmark, trengte å finne en måte å øke beredskapen for pågående IT-trusler og styrke sikkerhetsbevisstheten til brukerne. 

Resultatene var entydige… Ingen alternativ tekst er gitt for dette bildet «Det er få plattformer hvor ansatte gir spontan ros fordi de synes det er så bra.» 

Cellmark har brukt Nimblr Security Awareness siden mars 2021, og etter bare de første fem månedene så de en 86 prosent reduksjon i risikofylt brukeratferd. Siden den gang har utviklingen fortsatt etter hvert som sikkerhetskulturen blant de ansatte øker. Det har oppstått en intern diskusjon blant de ansatte hvor sikkerhetsspørsmål tas opp, både med hverandre og med IT-avdelingen. 

«Det beste med Nimblr, i tillegg til den målbare statistikken og dialogen som skapes i selskapet, er at brukerne faktisk liker å samhandle med innholdet.» Først var Håkan bekymret for hvordan brukerne ville reagere på å få tilsendt simulerte angrep.

 Nå, 18 måneder senere, etter en grundig endring i Cellmarks sikkerhetskultur, ser han tilbake på en fornuftig og innsiktsfull beslutning. Håkan er svært fornøyd med samarbeidet med Nimblr og anbefaler andre selskaper å bruke Nimblr sine tjenester som et supplement til tekniske sikkerhetsløsninger. 

I 2021 ble 60 % av svenske bedrifter og organisasjoner utsatt for data-angrep. Ifølge data fra IT-sikkerhetsselskapet Truesec vil cyberangrep koste svenske selskaper 30 milliarder svenske kroner bare i 2021. 

85 % av alle vellykkede angrep kan spores til menneskelige feil, det vil si at noen klikker på en falsk lenke eller laster ned en ondsinnet fil. 

CellMark er et globalt handels- og logistikkselskap som håndterer blant annet kjemikalier, papir og resirkulering. CellMark har cirka 1000 ansatte og en årlig omsetning på 28 milliarder kroner.

 Les mer om CellMark på deres hjemmeside: www.cellmark.com

Hvilke typer selskaper bruker metodene våre? Kommuner, regioner og statlige organisasjoner Byggefirma, Flyselskap, Logistikkbedrift, Advokatfirmaer, IT-partnere og IT-konsulenter Egentlig alle organisasjoner der ansatte har en e-postadresse. 

Ingen alternativ tekst er gitt for dette bildet Vil du også øke brukernes sikkerhetsbevissthet sammen med Nimblr? 

Send en e-post til lukas@nimblr.no for å avtale en rask «Discovery Call». I samtalen går vi gjennom : 

1. Din unike situasjon og forhold. 

2. Demo av Nimblr Security Awareness. 

3. Hvordan en mulig implementering vil se ut.

Lukas Landgren Key Account Manager Nimblr