Rapporter

Rapporter

Et tydelig bilde av organisasjonens nåværende og tidligere sikkerhetsbevissthet

Awareness Level

Nimblrs unike Awareness Level gir et tydelig bilde av organisasjonens nåværende og tidligere sikkerhetsbevissthet.

Gjennom en avansert algoritme som sammenstiller deltakernes respons på simulerte angrep, øvelser, fullførte Micro Trainings m.m., beregnes både individuelt og felles Awareness Level innen tre områder:

Fraud – Phishing, BEC, spoofing, sosial manipulering osv.

Malware – Ransomware, trojanere, skript og makroer osv.

Behaviour – Fysisk sikkerhet, passordhåndtering, håndtering av mobilenheter osv.

Nimblrs kundeportal gir også full oversikt over alle øvelsesmomenter, oppdateringer og nyheter for organisasjonen din. Her finner du også en Event Log som beskriver alle hendelser i ditt eget Security Awareness-program, for eksempel når simulerte angrep sendes ut, når brukere klikker på lenker i dem og når invitasjoner til Micro Trainings eller Zero Day Classes sendes ut.


La oss vise hva vi kan gjøre

På 30 minutter viser vi hvordan Nimblr Security Awareness kan øke sikkerheten til organisasjonen din.