Zero-Day Classes

Zero-Day Classes

Dagsferske kurs som møter nye trusler

Dagsferske simuleringer og kurs basert på aktuelle trusler

Nye trusler og angrep sprer seg raskt på Internett. Det som var aktuelt i går, er utdatert i dag. Derfor oppdateres Nimblr Security Awareness kontinuerlig med nye Zero-Day-kurs og tilhørende simuleringer basert på dagsferske angrep og trusler.

Med Nimblr Zero-Day Classes prioriteres de mest akutte kunnskapshullene automatisk for alltid å gi riktig informasjon til riktig tid. Gjennom et nettverk av sensorer, honningkrukker og menneskelige ressurser overvåker Nimblr aktuelle trusler og trender, slik at nye simuleringer og Micro Training alltid er tilgjengelige for de nyeste truslene.

Nimblr Zero-Day Classes er vanligvis korte kurs som bare tar noen minutter å gjennomføre. De inneholder ofte eksempler fra virkeligheten for å skape en gjenkjennelsesfaktor rundt trusler og angrep som i den aktuelle perioden har stor spredning eller er ekstra relevante for brukerne. Ofte blir Nimblr Zero-Day Classes etterfulgt av relaterte simulerte angrep, som via Instant Learning umiddelbart tilbyr brukere som lar seg lure, å starte en Zero-Day-Class.

Nye og viktige Zero-Day Classes prioriteres før planlagte Micro Trainings, og en invitasjon sendes automatisk til relevante brukere. Å advare mot falske digitale julekort midt på sommeren er meningsløst, derfor er Zero-Day Classes midlertidige og forsvinner fra Nimblrs tilbud når truslene eller angrepene de omfatter, ikke lenger er aktuelle.


La oss vise hva vi kan gjøre

På 30 minutter viser vi hvordan Nimblr Security Awareness kan øke sikkerheten til organisasjonen din.